บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในวันที่ ๑๒ ก.ค.๕๙

พล.ท. ชัยชนะ นาคเกิด ผบ.ศตก. พร้อมกำลังพล ศตก. ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเพื่อบรรเทาภาวการณ์ขาดแคลนโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
กิจกรรมทั้งหมด