ศตก. ปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง ๒๘ พ.ย.๖๐
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ๑๒ ธ.ค.๖๐