กำลังพล ศตก. เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดี ๒๘ ส.ค.๕๙
ผบ.ศตก. นำข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ๑๒ ก.ค.๕๙
  ผบ.ศตก. นำข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ๑๒ ส.ค.๕๘
  พล.ท. ชัยชนะ นาคเกิด ผบ.ศตก. พร้อมกำลังพล ศตก. ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สภากาชาดไทย ๑๒ ส.ค.๕๘
พล.ท. ชัยชนะ นาคเกิด ผบ.ศตก. พร้อมกำลังพล ศตก. โรงเรียนวัดไผ่เขียว และชุมชนหลังวัดไผ่เขียว ร่วมทำบุญใส่บาตรและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ครบรอบ ๖๓ พรรษา ๒๘ ก.ค.๕๘ ณ วัดไผ่เขียว ในวันที่ ๒๕ ก.ค.๕๘ ๒๔ ก.ค.๕๘
พล.ท. ชัยชนะ นาคเกิด ผบ.ศตก. พร้อมกำลังพล ศตก. เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ทดสอบร่างกายใกล้วันแม่ ในวันที่ ๑๒ ก.ค.๕๘ ๑๒ ก.ค.๕๘
พล.ท. ชัยชนะ นาคเกิด ผบ.ศตก. ร่วมประกาศเจตนารมย์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" ๑๒ ก.ค.๕๘
พล.ท. ชัยชนะ นาคเกิด ผบ.ศตก. ได้กรุณาอนุมัติให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการฟังธรรมให้กับกำลังพล ในวันที่ ๑๒ พ.ค.๕๘ ๑๒ พ.ค.๕๘
พล.ท. ชัยชนะ นาคเกิด ผบ.ศตก. ได้กรุณาให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างมหาเจดีย์พุทธชยันตี ณ วัดเวฬุวนาราม (ไผ่เขียว) ในวันที่ ๒๔ เม.ย.๕๘ ๒๗ เม.ย.๕๘
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล จัดโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน เทิดทูนสถาบัน ในวันที่ ๒๓ - ๒๔ เม.ย.๕๘ ณ ศตก. ๒๗ เม.ย.๕๘
ผบ.ศตก. ได้กรุณาให้จัดตั้งชมรมจักรยาน CTOC BIKE เพื่อให้ กำลังพลของหน่วยได้มีกิจกรรมในการออกกำลังกาย และเพื่อให้เกิดความสามัคคี ๑ พ.ค.๕๘