ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

  Tel. 029293331
  FAX. 029292227