กำลังพล ศตก. เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดี
ผบ.ศตก. นำข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ร่วมบริจาคโลหิต
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (รอบสุดท้าย)
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
และสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ศตก. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ ศตก. และ สน.บก.บก.ทท.
ประจำปีงบประมาณ 2559
รวมกิจกรรม ชมรมจักรยาน CTOC BIKE