" งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว " ณ พระลานพระราชวังดุสิต
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"