ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน ๓๑ อัตรา  
 
 
   
     
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (รอบสุดท้าย) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในศูนย์
ในการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
และสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และสำนักกองบัญชาการ
กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย.59
สถานที่รับสมัคร (แผนที่)