ร่วมงาน " อุ่นไอรัก คลายความหนาว "
เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 ข้าราชการ ศตก. ร่วมกิจกรรม อุ่นไอรัก คลายความหนาว แต่งกายย้อนอดีต ห่มสไบ ใส่โจงกระเบน ณ พระลานพระราชวังดุสิต