กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผบ.ศตก. ได้นำกำลังพล ศตก. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเทพนิมิตต์ กทม. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561