ศตก. ปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง
ข้าราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ภารกิจจิตอาสา รักษาความเรียบร้อย และให้คำแนะนำประชาชน ณ ท้องสนามหลวง 28 พ.ย. 60 ...