กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ผบ.ศตก. ได้นำกำลังพล ศตก. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2561 และเป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ณ บริเวณหน้าอาคารสัมมนา ศตก.