โครงการจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ "
เมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 ข้าราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ณ วัดสิงห์ทอง จ.นนทบุรี ...