โครงการจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ "
ในวันพุธที่ 28 มี.ค.61 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร พร้อมด้วยกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และหน่วยราชการเขตดอนเมือง จำนวน 257 นาย ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดเวฬุวนาราม(ไผ่เขียว)