รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ศตก. เป็นอย่างยิ่ง