โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
กำลังพล ศตก. ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ข้างถนนวิภาวดีรังสิตตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ เมื่อ 12 ธ.ค.60 ...