ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล : ศตก.
Counter Terrorist Operations Center : CTOC

เป็นองค์กรหลักที่มีความพร้อมสูงสุด และประกันความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
สร้างความเชื่อมั่นแก่รัฐบาล กองทัพ ประชาชน และเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศ
-> WE ARE ONE WE WIN -> The safety, honour and welfare of your country have to come first : ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และความมั่นคง ของประเทศชาติ ต้องมาก่อน -> The more you sweat in training, the less you bleed in battle : ยิ่งเสียเหงื่อในการซ้อมมากเท่าไหร่ ยิ่งสูญเสียเลือดในสนามรบน้อยเท่านั้น -> Remember difficulties increase the nearer we approach the goal : จำไว้ว่าอุปสรรคทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น -> Courage is the power to let go of the familar : ความกล้า คือ พลังที่จะทำให้คุณได้ทำในสิ่งที่แตกต่าง -> Be strong when you are weak Be brave when you are scared : จงเข้มแข็งเมื่อคุณอ่อนแอ และจงกล้าหาญเมื่อคุณกลัว -> Anytime Anywhere Always Ready Always there : พร้อมเสมอ ทุกที่ ทุกเวลาELITE CTOC

กิจกรรม

ต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วย

พล.ท. สุวิทย์ เกตุศรี ผบ.ศตก. พร้อมด้วยกำลังพล ศตก. ให้การต้อนรับ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. และคณะผู้บังคับบัญชา ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย ในการนี้ ผบ.ทสส. ได้กรุณามอบนโยบายในการปฏิบัติงาน พบปะกำลังพลผ่านระบบการประชุมผ่านจอภาพ ณ บก.ศตก.

ประชาสัมพันธ์

ดัชนีการก่อการร้ายทั่วโลก ค.ศ.2020

คู่มือคำแนะนำเบื้องต้น ในการป้องกันการก่อการร้าย

ทำอย่างไร? เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย

สถานการณ์ต่างประเทศที่น่าสนใจ