ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล : ศตก.
Counter Terrorist Operations Center : CTOC

เป็นองค์กรหลักที่มีความพร้อมสูงสุด และประกันความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
สร้างความเชื่อมั่นแก่รัฐบาล กองทัพ ประชาชน และเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศ
-> WE ARE ONE WE WIN -> The safety, honour and welfare of your country have to come first : ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และความมั่นคง ของประเทศชาติ ต้องมาก่อน -> The more you sweat in training, the less you bleed in battle : ยิ่งเสียเหงื่อในการซ้อมมากเท่าไหร่ ยิ่งสูญเสียเลือดในสนามรบน้อยเท่านั้น -> Remember difficulties increase the nearer we approach the goal : จำไว้ว่าอุปสรรคทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น -> Courage is the power to let go of the familar : ความกล้า คือ พลังที่จะทำให้คุณได้ทำในสิ่งที่แตกต่าง -> Be strong when you are weak Be brave when you are scared : จงเข้มแข็งเมื่อคุณอ่อนแอ และจงกล้าหาญเมื่อคุณกลัว -> Anytime Anywhere Always Ready Always there : พร้อมเสมอ ทุกที่ ทุกเวลา

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งความสุข ปี 2564ELITE CTOC

กิจกรรม

ต้อนรับ ผบ.ทสส. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา

พล.ท. วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศตก. นำกำลังพล ศตก. ร่วมต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งรับโอวาทจาก ผบ.ทสส. ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วย

ประชาสัมพันธ์

ดัชนีการก่อการร้ายทั่วโลก ค.ศ.2020

คู่มือคำแนะนำเบื้องต้น ในการป้องกันการก่อการร้าย

ทำอย่างไร? เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย

สถานการณ์ต่างประเทศที่น่าสนใจ